Barrväxter i offentlig sektor

Barrväxter i offentlig sektor

Barrväxter för offentlig miljö kallas ibland även för barrväxter i offentlig sektor. Fördelarna med den här typen av växter är många ー barrväxter klarar magra marker, skänker färg och form åt parker, och filtrerar bort luftföroreningar. Ändå är barrväxter ovanliga inne i våra städer. Gör stadsmiljön mer spännande genom att plantera barrväxter i parker, vid entréer och i trädgårdar. Hallbergs Plantskola har många års erfarenhet av att erbjuda barrväxter åt kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, anläggare och företag. Kontakta oss idag.

Ståtliga växter med en stolt historia

Man har daterat barrväxter till omkring 250 miljoner år, ändå är det inte speciellt vanligt med barrväxter i offentlig miljö. Med den historien borde de besitta en tålighet och hållbarhet som skulle platsa i våra städer. Vad är det då som gör att vi väljer bort dem från det offentliga rummet? Det är väl egentligen bara kyrkogårdarna och en del större parker som ser till att barrväxter har en plats i den offentliga miljön.

Därför finns det inte fler barrväxter i offentlig sektor

Ett argument är kanske att de lätt blir bruna och fula. Många gånger beror det på dålig kunskap och dåligt förarbete. Ett annat argument är kanske att vi inte glömt 70-talets bergtallar som skulle vara små och kompakta, men med åren visade sig bli oformliga groteska bjässar.

Man skall också ha i åtanke att många av barrväxterna som planterades under denna tid var importerade och dåligt anpassade till vårt svenska klimat, de var inte vinterhärdiga och allt för mottagliga för sjukdomar. En viktig lärdom att ta med sig vid plantering av buskar i offentlig sektor för att säkerställa att buskarna fortsätter att skänka grönska åt stadens parker och entréer en lång tid framöver.

Fördelarna med barrväxter i offentlig miljö

Vad skulle då krävas för att barrväxter skulle få en naturlig plats i det offentliga rummet?.
Välj barrväxter i stadsmiljöoffentlig sektormiljö med hänsyn till hur stora de blir och vilken plats som finns att tillgå och vilka ståndortskrav de har.

Det finns många fördelar med barrväxter. FlertaletMånga tål magra marker och skulle kunna skänka bra med färg i våra gråa stadsmiljöer. Barrväxter är också positiva när det gäller ekosystemtjänster. De andas hela året och filtrerar bort luftföroreningar, dämpar vind, tar hand om mer dagvatten än lövfällande arter och bidrar till ökad biologisk mångfald. Deras täta växtsätt utgör skydd och boplatser för många fåglar och kottar bjuder in nya arter så som ekorrar, nya arter av fåglar samt en del insekter som är direkt beroende av barrväxter för sin överlevnad.

Idag är barrväxterdet en friskare växtgrupp som sällan angrips av skadedjur eller sjukdomar. Många sorter har intressanta former och tillför då nya dimensioner. Idag besitter vi också en bättre kunskap om barrväxter deras ståndorter, utveckling och skötsel och växtmaterialet som vi odlar är bättre anpassat till vårt svenska klimat. Utmaningen ligger i att förstå platsen och välja rätt barrväxt till den.

Handla barrväxter till offentlig sektor

Skänk färg åt staden med barrväxter! I offentlig sektor finns många entréer till bland annat vårdcentraler, äldreboenden och servicehem som skulle bli mer inbjudande med barrväxter. För att inte tala om vad de kan göra för miljön. Välkomna till oss för att handla barrväxter till offentlig sektor.