Buskar i offentlig miljö

Buskar i offentlig sektor ger fågelsång

Buskar för offentlig miljö kallas ibland för buskar i offentlig sektor. För att gynna den biologiska mångfalden i våra städer får vi inte glömma buskarna. Det finns många varianter av buskar utomhus som kan ge skydd åt häckande fåglar utan att skapa otrygghet för stadens mänskliga invånare. På Hallbergs Plantskola har vi många års erfarenhet av odling och att producera friska buskar åt anläggare, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och företag. Vi utlovar hög leveranssäkerhet, snabb service och växter av hög kvalitet.  

Buskar i offentlig miljö som ger skydd och trygghet

Många gånger får vi med trädskikt och fältskikt när vi planerar för en lummig stadsbild, men buskskiktet prioriteras bort på grund av svårigheter kring skötsel och trygghet i stadsmiljön. Vi på Hallbergs Plantskola tycker att dDet är tråkigt att dessa faktorer blir avgörande och resultatet ser vi som stora hårdgjorda ytor med träd. Buskar i offentlig miljö ger fina säsongskvaliteter såsom blomning, fruktsättning och höstfärger.

Det finns flera fördelar med buskar i offentlig miljö. Buskar som är täta nertill ger skydd åt smådjur. Är trygghet och skötsel en avgörande faktor så bör man fördjupa sig i segmentet låga marktäckande buskar. Idag har vi många varianter av låga buskar som kan fylla en avgörande roll som buskskikt i våra städer.

Exempel på låga marktäckande buskar:

  • Aronia melanocarpa ’Glorie® E (’Elisabeth’PBR)
  • Lonicera caerulea var. kamtschatica ’Anja® E (’BLo D’PBR)
  • Chaenomeles japonica Fk ’Motala E
  • Cotoneaster apiculatus E
  • Spiraea betulifolia ’Tor’ E
  • Spiraea japonica ’Little Princess’ E
  • Symphoricarpos ’Arvid’ E

Buskskiktet har stor betydelse för upplevelsen av en skog eller en naturlik plantering. Busk- och mellanskiktet skapar ett gynnsamt mikroklimat i ett bestånd med mindre vindpåverkan och högre luftfuktighet. Att skapa olika skikt är viktigt av många anledningar bland annat för att flera fågelarter skall kunna häcka. Många fåglar bygger sina bon lågt i täta snår till exempel rödhake och, lövsångare, medan bofink och koltrast ofta häckar några få meter över marken. Övervintrande fågelarter är fler i en urban buskmiljö än motsvarande miljö på landsbygden. 

För att fågelkvitter skall kunna höras i staden behövs buskar. I offentlig sektor finns många verksamheter där människor får glädje av att höra fåglarnas sång. Se därför till att plantera buskar i parker, vid entréer och nära sällskapsytor utomhus ー gärna med bär som kommer till nytta för både människor och djur.

Bärbuskar ger mat och bomöjligheter åt fåglar., Bbuskar som vinbär och krusbär, sprids ofta med hjälp av just fåglar. För att hjälpa till att styra var ni vill ha frösådd av buskar kan ni sätta upp sittpinnar eller staket. När fåglarna sedan sitter och vilar efter maten, lämnar de frön i ett paket av nedbrutna fruktrester som ger näring och en bra start för fröna.

Handla buskar som tål svenskt klimat hos Hallbergs Plantskola

För att säkerställa att ljudet av fågelsång ska höras i våra städer även i framtiden ー se till att plantera buskar nära verksamheter i offentlig sektor där människor också kan njuta av att se fåglarna bygga bo och häcka. I vår plantskola hittar ni ett brett utbud av buskar för offentlig miljö ー med eller utan bär, vintergröna eller bladfällande. Tack vare vårt goda samarbete med andra plantskolor kan vi erbjuda ett fullsortiment av perenner, träd och buskar för stadsmiljö. Välkomna till oss, online eller på plats!