E-plantor

Varumärket ’E-planta’

Varumärket ’E-planta’ är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria fruktträd och bärväxter(=certifierade) säljs under denna beteckning.

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta. En expertgrupp vid EPS väljer ut de växter som E-märks.

E-plantsystemet

E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter. Flertalet av E-plantorna är framtagna vid olika projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). E-märket visar vägen till förbättrat växtmaterial.

E-gruppen

För att långsiktigt skapa resurser till produktutveckling och marknadsföring av E-plantor, har plantskolorna bildat en ekonomisk förening, Sveplants E-grupp (i dagligt tal ’E-gruppen’). Föreningen består idag av 22 plantskoleföretag och har sitt kansli i Helsingborg.

Fördelar med E-plantor

  • Utvalda för svenskt klimat: Växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador
  • Provodlade i Sverige: Provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar
  • Svenskproducerade: Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med svenskt klimat
  • Art- och sortäkta: Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när Du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor
  • Friska plantor: Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare

E-planta ー svenskproducerad planta som klarar tufft klimat

Med en E-planta får ni de friskaste och mest motståndskraftiga plantorna som är speciellt utvalda för att passa det svenska klimatet. Genom att välja e-plantor får ni pålitliga och svenskodlade plantor som klarar sig år efter år. Bra för er ー bra för miljön. Beställ plantor från oss på Hallbergs Plantskola ー vi har många års erfarenhet av odling, håller hög leveranssäkerhet och lägger stor vikt vid att odla fram växter på ett hållbart sätt.

Vad är e-plantor?

E-planta, även kallad eplanta, är en kvalitetsmärkning av träd och buskar som är speciellt utvalda för svenskt klimat. Även virusfria fruktträd och certifierade bärväxter säljs under denna beteckning. E-plantor är ett unikt urvalssystem som garanterar kvalitet och hållbarhet. E-planta är ett varumärke som ägs av stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) och en expertgrupp vid EPS väljer ut de växter som E-märks.

E-plantsystemet

En E-planta är resultatet av ett helt system som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter. De flesta E-plantorna är framtagna vid olika projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med syftet att skapa ett bättre växtmaterial.

Vad är fördelen med elitplantor?

Det finns många anledningar att välja en E-planta framför andra plantor ー både för att värna klimatet och sänka verksamhetens kostnader. Här är några av fördelarna med en E-planta:

  • Utvalda för svenskt klimat. En E-planta är anpassad efter svenskt klimat och det minskar risken för vinterskador som till exempel frostskador som förstör frukt, solbränna som ökar risken för svampangrepp och frostsprickor som ökar risken för rot- och stamrötor. Skadorna är både kostsamma och tidskrävande ー i värsta fall kan flera plantor behöva bytas ut.
  • Provodlade i Sverige. Plantorna är provodlade på flera platser i landet vilket ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar. Det gör att ni alltid kan lita på att ni får växter som fungerar i den utemiljö som de är tänkta för.
  • Svenskproducerade växter. Den korta vägen från producent till konsument gör att plantorna är i takt med svenskt klimat och dessutom minskar E-plantor er klimatpåverkan.
  • Art- och sortäkta. Till en E-planta får endast godkända frökällor och moderplantor användas. På så sätt kan ni säkerställa att ni får samma växt när ni kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor.
  • Friska plantor. Växter från friskt utgångsmaterial har bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare. Blir växterna sjuka eller drabbas av skadegörare riskerar plantan att vissna eller sjukdomen att sprida sig till friska växter i närheten.

Köp e-planta hos oss

Är djup kunskap, hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan viktigt för er när ni beställer en E-planta? Tveka inte att höra av er till oss. Hallbergs Plantskola såg dagens ljus redan 1962 och idag är vi en av de större krukodlingarna i Sverige. Vi drivs av ett brinnande odlingsintresse, har respekt för varandras kompetens och hyser ett genuint miljöengagemang ー för oss är det en självklarhet att vara certifierade mot IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola och IP Arbetsvillkor.

I vår plantskola odlar vi allt från prydnadsbuskar, solitärer, häckplantor, barrväxter, bärbuskar, perenner, träd och klängväxter. Tack vare ett gott samarbete med andra svenska partiplantskolor kan vi leverera ett komplett sortiment till anläggare, kyrkogårdsförvaltningar, kommuner och företag i hela Sverige. Kontakta oss om ni vill köpa eplantor.