E-plantor

E-Plantor | Hallbergs Plantskola


Varumärket ’E-planta’ är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria fruktträd och bärväxter(=certifierade) säljs under denna beteckning. 

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta. En expertgrupp vid EPS väljer ut de växter som E-märks. 

E-plantsystemet
E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter. Flertalet av E-plantorna är framtagna vid olika projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). E-märket visar vägen till förbättrat växtmaterial.

E-gruppen
För att långsiktigt skapa resurser till produktutveckling och marknadsföring av E-plantor, har plantskolorna bildat en ekonomisk förening, Sveplants E-grupp (i dagligt tal ’E-gruppen’). Föreningen består idag av 22 plantskoleföretag och har sitt kansli i Helsingborg. 
Fördelar med E-plantor:
* Utvalda för svenskt klimat
Växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador

* Provodlade i Sverige
Provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar

* Svenskproducerade
Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med svenskt klimat

* Art- och sortäkta
Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när Du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor

* Friska plantor
Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare

Läs mer på: www.eplanta.com/index.php

 

köper E-plantor