Hallbergs Plantskola

 Hallbergs Plantskola

 

Historik


På västgötaslätten, precis i kanten, där slätten byter till skogs- och myrlandskap, där på Åsänden i Essunga kommun, hittar Ni Hallbergs Plantskola AB. Här bestämde sig Ove Hallberg år 1962 att det var plantskola han skulle driva och det gjorde han fram till 1993 då driften övertogs av två av hans anställda. September 2006 var det ånyo dags för förändring, med vilken Henrik Andersson blev ensam ägare till Hallbergs Plantskola när han köpte ut sin kompanjon sedan 1993. Men för Er som känt oss sedan länge, stötte ju på Henrik redan 1980, då han började hos Ove Hallberg.

 Hallbergs Plantskola

Idag

Vi har en egen odling på 7 ha krukodling. Vår krukodling är en av de större i Sverige. Till odlingen förfogar vi tre kallväxthus på tillsammans 2775 m2, kyllager samt två lagerhallar för expedition och krukning. Vi odlar framför allt prydnadsbuskar, solitärer, barrväxter, häckplantor, bärbuskar och klängväxter i kruka. Det rör sig om ca. 275 000 plantor per år. Vi har ett gott samarbete med andra svenska partiplantskolor, vilket gör att vi kan leverera hela sortimentet från häckplantor till alléträd. Företaget har 10 anställda, vilka kompletteras under högsäsong med tillfällig personal. 

Endast partiförsäljning, ingen minutförsäljning till privatpersoner.


E-post: info@hallbergs-plantskola.se

 

Hallbergs Plantskola ー gedigen kunskap och hög kvalitet

Utanför Nossebro på västgötaslätten, där slätten skiftar till skogs- och myrlandskap, ligger Hallbergs Plantskola. Vår plantskola grundades på 60-talet och är idag en av Sveriges större plantskolor med en krukodling på 7 hektar, en yta som motsvarar cirka 14 fotbollsplaner. Genom årens lopp har vi samlat på oss djuplodande kunskap om odling och vårt stora intresse för växter har bara fortsatt att frodas. I samarbete med andra plantskolor kan vi erbjuda ett fullsortiment av plantskoleväxter. I utbudet finns allt från blomstrande perenner till grönskande prydnadsbuskar, iögonfallande solitärer och ståtliga alléträd. Med hög leveranssäkerhet, starkt fokus på hållbarhet och hög kvalitet på våra plantskoleväxter är vår plantskola en trygg leverantör av 250 000 växter årligen till anläggare, kyrkogårdsförvaltningar, kommuner och företag. Genom att handla från oss gynnar ni biologisk mångfald, främjar svenskt arbetsliv och får tåliga plantor som står emot de nordliga breddgradernas utmaningar.

 

Friska och motståndskraftiga plantskoleväxter

Att våra plantor är friska, hållbara och klarar av vårt stundtals hårda klimat är viktigt för oss. Därför odlar vi E-plantor i vår plantskola. E-planta är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria fruktträd och certifierade bärväxter säljs under beteckningen. Det är stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) som äger varumärket E-planta och en expertgrupp vid EPS väljer ut de växter som E-märks.

Hög kvalitet på plantskoleväxter och bra arbetsmiljö

Hallbergs Plantskola är certifierad mot IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola och vi jobbar hårt för att plantskoleväxter skall vara just så gröna som de ser ut. IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- och prydnadsväxtbranschen. Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga. Förutom en IP Sigill-certifiering för att säkerställa hög kvalitet på våra plantskoleväxter är vi också certifierade mot IP Arbetsvillkor för att kunna garantera en bra arbetsmiljö där våra medarbetare utvecklar sina kompetenser, visar respekt för varandra och har roligt på jobbet.

Fokus på miljö

Ett brinnande odlingsintresse och ett starkt miljöengagemang går ofta hand i hand. Vi värnar om att växter, människor och djur ska trivas på vår plantskola. Vi är stolta över att ha nära 90 olika fågelarter på vår plantskola och arbetar ständigt för att förbättra miljön.

Hallbergs Plantskolas miljöarbete
 

  • återanvänder plastkrukor

  • undviker kemisk bekämpning i odlingarna

  • använder turbil för att frakta växter mellan olika plantskolor på ett miljömässigt sätt

  • insektsinventerar för att säkerställa att det arbete vi gör gynnar mångfalden

  • placerar ut rishögar, insektshotell och holkar som lockar djur till vår plantskola.


  •  

Hållbar vattenförsörjning

För att säkerställa en minimal miljöpåverkan bygger vi en recirkulationsanläggning. Regnvatten och överflödigt vatten från vattningen leds till recirkulationsanläggningen där det renas från alger och gödningsmedel på ett naturligt sätt. Sedan pumpas vattnet tillbaka till odlingarna och vattnet återcirkuleras igen. Vår vision är att vi ska bli självförsörjande på vatten ー ska samla lika mycket vatten som vi använder. Anläggningen beräknas vara i drift till odlingssäsongen 2023.

Många anledningar att välja Hallbergs Plantskola

Är leveranssäkerhet, hög kvalitet och hållbarhet viktiga variabler för er ー tveka inte att höra av er till vår plantskola. Här på hemsidan finns möjlighet att lägga order, begära offert, lära känna oss eller kanske bara utforska vårt breda utbud av växter.