Nordens Ark

Vi riskerar att förlora tre fjärdedelar av jordens arter om inget görs, därför arbetar Nordens Ark med bevarandeprojekt för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda. Hallbergs Plantskola har valt att stödja detta arbete genom att vara fodervärd åt fjällgåsen.

Nordens ark | Hallbergs Plantskola

Läs mer om Nordens ark och deras arbete och vår fjällgås, här 

Nordens Ark

Vi riskerar att förlora tre fjärdedelar av jordens arter om inget görs, därför arbetar Nordens Ark med bevarandeprojekt för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda. Hallbergs Plantskola har valt att stödja detta arbete genom att vara fodervärd åt fjällgåsen.

Nordens ark | Hallbergs Plantskola

Läs mer om Nordens ark och deras arbete och vår fjällgås, här