IP Sigill Plantskola

IP Sigill Plantskola ー för att gröna växter ska vara gröna

På Hallbergs Plantskola står friska plantor, miljöansvar och våra medarbetares välmående i fokus. Vi har därför valt att certifiera oss mot IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola, i vardagligt tal IP Sigill Plantskola. Certifieringen är ett kvitto på att vår produktion är hållbar och att arbetsvillkoren är schyssta. På så sätt kan ni vara säkra på att de växter ni köper genom oss är gröna rakt igenom. Med gedigen kunskap, snabb service och hög leveranssäkerhet erbjuder vi grönska åt kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, anläggare och företag i hela Sverige.

Vad innebär en IP Sigill-certifiering ?

På Hallbergs PlantskolaVi har vi sedan många år tillbaka arbetat med att gröna växter skall vara just gröna. IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- och prydnadsväxtbranschen. Hållbarhet både för företaget och våra kunder. Därför Då kändes det rätt att certifiera osssig enligt IP Sigill Pplantskola. Vi är även certifierade mot och IP Aarbetsvillkor. En IP Sigill- certifiering borgar också för kvalitetssäkring och ett systematiskt arbete för friska plantor och en effektiv användning av insatsvaror. Vi har även kompletterat vår kvalitetsmärkning med certifieringen IP Arbetsvillkor.

En IP Sigill-certifiering är en trygghet för kunden eftersom det innebär att ett oberoende certifieringsorgan har certifierat plantskolan. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga. IP Sigill är anpassad för Norden, med hänsyn till klimat, lagstiftning och geografiska förutsättningar. Det är också den certifiering som krävs för att få använda ursprungsmärkningen Från Sverige.

Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning för svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter och vi på Hallbergs Plantskola är stolta över att kunna använda den på våra produkter.

Så arbetar vi för hållbar odling

För oss började arbetet med att minska vår kemiska bekämpning och idag har vi nästan tagit oss hela vägen. Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder mot skadegörare och hela tiden med fokus att bevara och öka den biologiska mångfalden. Arbetet med att bevara och öka den biologiska mångfalden har gett många intressanta bieffekter och ökad kunskap. Det har också lett till förändringar kring rent odlingstekniska lösningar.

Ett exempel på odlingstekniska lösningar med goda bieffekter (bokstavligt talat) är vår hantering av ogräs. Genom att låta maskrosorna på all vår grönyta blomma lite längre och klippa dem i exakt rätt tillfälle när fröet börjat mogna, undviker vi att maskrosorna kommer tillbaka. Det minskar arbetsinsatsen för oss och ser till att bin och andra pollinatörer har mat under en tid då det ofta är ont om nektar.

Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning för svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter och vi på Hallbergs Plantskola är stolta över att kunna använda den på våra produkter.

Handla växter, buskar och träd från en kvalitetsmärkt plantskola

Vill ni vara säkra på att de perenner, buskar och träd ni handlar är hållbart producerade och att de som odlat fram e-plantan mår bra på arbetsplatsen? Då ska ni välja Hallbergs Plantskola som är certifierad mot IP Sigill Plantskola. Välkomna till oss!