Miljö och IP

Arbete inom miljömässig hållbarhet och till riktiga arbetsvillkor

Miljömässig hållbarhet för Hallbergs Plantskola AB innebär att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan samt optimera resursutnyttjandet. Detta skall ske till rättvisa och sunda arbetsvillkor. Hos oss skall vi lära för framtiden och hålla både i både knopp och kropp.

Övergripande målsättning och strategi

Hallbergs Plantskola’s långsiktiga målsättning inom miljömässig hållbarhet är att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan, samt att reducera resursutnyttjandet – både avseende eget och leverantörers arbete.

För att uppnå detta strävar vi efter en förbättrad miljöprestanda genom att agera som grön rådgivare för att hjälpa kunderna reducera sin miljöpåverkan. Dessutom att aktivt reducera vår egen miljöpåverkan, främst inom energianvändning, avfallshantering, kemikaliehantering och naturresurshushållning.

Principiella ställningstaganden

Hallbergs Plantskola ska vara IP sigill certifierade enligt IP prydnadsväxter och plantskola.

Hallbergs Plantskola ska aktivt medverka till att minimera miljöpåverkan, även till en högre nivå än IP sigill har idag.

Hallbergs Plantskola ska bedriva ett strukturerat och proaktivt internt miljöarbete.