Nordens Ark

Om Nordens Ark

Vi riskerar att förlora tre fjärdedelar av jordens arter om inget görs, därför arbetar Nordens Ark med bevarandeprojekt för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda. Hallbergs Plantskola har valt att stödja detta arbete genom att vara fodervärd åt fjällgåsen.

Läs mer om Nordens ark och deras arbete och vår fjällgås.