Träd i offentlig sektor

Träd i offentlig sektor ー gynnar biologisk mångfald och ökar människors välbefinnande

Hur skulle vi klara oss utan stadens gröna tak som ger skugga från solen, skydd mot regnet och renar luften? För att undvika smittsamma trädsjukdomar och säkerställa att träden står kvar för kommande generationer behöver vi göra bra val när vi planterar träd i offentliga miljöer, det som ibland kallas träd i offentlig sektor. Vi på Hallbergs Plantskola har många års kunskap om odling och är vana att leverera friska, tåliga träd åt kommuner, anläggare, kyrkogårdsförvaltningar och företag. Varmt välkomna till oss.  

Omgivningen spelar roll för träd i offentlig miljö

1998 kom Rune Bengtssons bok Stadsträd från A-Z ut och Maria Nielsen, en av ägarna till Hallbergs Plantskola, minns fortfarande hur hon kände när hon insåg att han såg staden som en egen ståndort. Det rubbade ju absolut den ekologi och biotoplära som hon var van vid, men det öppnade en ny dörr. Framför allt odlingstekniskt har det varit en enorm erfarenhet att analysera vad omgivningen spelar för roll för träd och buskars utveckling.

 Vi kan väl även idag hålla med Rune Bengtsson om att miljön och klimat är en utmaning för träd i offentlig miljö. Luftföroreningar, låg luftfuktighet, snabb dränering av nederbörd alternativt det omvända när allt vatten samlas i odlingsbädden och stora temperaturskillnader ställer ju krav på både växtval och odlingsbädd.

Mycket positivt har hänt sedan Stadsträd från A-Z kom ut, både odlingstekniskt, kring växtmaterialet och kunskap kring uppbyggnad av markbäddar, men vi arbetar fortfarande mot samma tuffa motståndare som då – pengar. Prisfrågan spelar fortfarande allt för ofta en avgörande roll,däremot har mångfalden ökat och den svenska odlingen besitter ett helt annat sortiment idag. Det pågår också ett utvecklingsarbete – Framtidens stadsträd tillsammans med SLU där målet är att utvidga E-plantsortimentet med nya tåliga trädarter som klarar av framtidens urbana miljöer.

Många fördelar med träd i den offentliga miljön

Träd i en offentlig miljö är en investering, både för den biologiska mångfalden och för trivsel och välbefinnande. Det kräver kunskap att göra ett hållbart val och kompetens att skapa förutsättningar för en god etablering och det är väl värt pengarna. Vi på Hallbergs Plantskola hjälper er mer än gärna, oavsett om ni är intresserade av att köpa träd eller vill plantera ut buskar för verksamheter i offentlig sektor.

Råd och regler om träd i
offentliga miljöer

Ska ni plantera träd i stadsmiljö har vi några råd att ge er på vägen ーtänk på variation, det gynnar mångfald och blir ett utmärkt skydd mot sjukdomar eller angrepp av växtskadegörare. Vi har ju till exempel almsjukan i färskt minne och vi vill ju inte förlora stora trädbestånd från våra städer. Kom också ihåg att dettar tid innan träd blir så kallade fullvuxna.

Det finns också en del regler om träd i offentliga miljöer. Reglerna handlar exempelvis om att träd i alléer i många fall omfattas av ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken. Därför krävs ofta ett beslut om dispens för att få utföra åtgärder på träden. Om en trädåtgärd riskerar att väsentligt ändra naturmiljön måste åtgärden anmälas för samråd hos länsstyrelsen.

Köp friska träd hos oss

Vill ni veta mer om träd i offentliga miljöer kan vi tipsa om Träd i urbana landskap och Stadsträdslexikon av Henrik Sjöman och Johan Slagstedt. Där hittar ni mycket matnyttigt för era trädval.

Ni kan självklart även höra av er till oss på Hallbergs Plantskola. Vi har gedigen kunskap om odling, respekt för varandras kompetens och ett brinnande miljöengagemang. För oss är det en självklarhet att vara certifierade mot IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola.

Så om det är viktigt för er att era träd i offentlig sektor är hållbart producerade och anpassade efter det svenska klimatet ー kontakta Hallbergs Plantskola redan idag.