Vintergröna buskar och växter

Vintergröna buskar och växter ー förgyller offentlig miljö året om

Under sommarhalvåret märker man kanske inte av dem i alla gröna nyanser, men det är under vinterhalvåret som de skänker prydnad till vår under denna tid gråbruna verklighet, färg som påminner oss om kommande årstider. Hos Hallbergs Plantskola hittar ni ett brett utbud av vintergröna buskar och växter. Med hög leveranssäkerhet, djup kunskap och snabb service erbjuder vi grönska åt anläggare, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och företag i hela Sverige. Välkomna till oss för att köpa växter och buskar som är gröna året om.

Vintergröna buskar eller städsegröna, är precis som det låter, buskar som behåller löv eller barr året om, till skillnad från lövfällande växter som fäller sina löv under vinterhalvåret. Även städsegröna växter byter sina barr eller löv, men dessa gör det över en längre tid. Man ser det inte så tydligt som man gör på de lövfällande växterna.

I andra klimatzoner som till exempel tropiska områden är de flesta växterna städsegröna och med avsaknad av årstider så blir ordet vintergrön lite missvisande. Vi använder också ordet vintergrön om växter som behåller sina löv under lång tid av vintern, men som på senvintern eller tidigt på våren tappar dessa för att ge plats för nya löv. Vintergrön liguster och vintertry är exempel på detta fenomen och här påverkar också klimatet och växtzon huruvida dessa förblir vintergröna. Sverige är ett långt land med åtta8 klimatzoner, så vintergrön kan faktiskt skilja från plats till plats.

Alla vintergröna buskar och växter lever och andas också under vinterhalvåret även om aktiviteten avtar ju kallare det blir. På vårvintern, då vi ofta har tjäle och solen börja värma upp luften ökar andningen och plantan avger vatten. Vid den tiden klarar inte plantan att kompensera för vätskeförlusten då marken är frusen och då torkar barren elleroch bladen och blir bruna.

Från känslig buskväxt till tålig vintergrön buske

Känsliga vintergröna växter bör alltid planteras i skydd från vårsol, medan en mer tåliga vintergröna buskear, alltså växter i rätt zon och på rätt jordar har en bättre förmåga att klara vårsolen. Ett annat bra tips är att täcka marken runt omkring så att tjälen inte blir kvar för länge på våren. Löv, perenner, snö och granris är utmärkt att använda för att motverkatill att hjälpa mot vårtorka. Man kan också sätta upp väv på solsidan om det varit barfrost under en längre tid och man vet att man har ett utsatt läge.

Till vad vi kallar vintergröna buskar räknas här i Sverige:

  • Barrväxter, dessa är i huvudsak vintergröna i Sverige om man bortser från ett par undersläkten, som till exempel lärken.
  • Buxbomen, slottsträdgårdens okrönte kung, trots de senaste årens svårigheter med svampsjukdom.
  • Rhododendron, tänker vi också på som vintergröna, men innehåller även undersläkten med bladfällande varianter. Azalea var tidigare eget släkte, men räknas nu som undersläkten i rhododendronsläktet.
  • Murgrönorna, Skandinaviens lianer, fungerar både som marktäckare och klätterväxter.

Lättskötta vintergröna låga buskar

Vintergröna låga buskar finns det inte en uppsjö av, men beroende på hur skötselintensivt man vill ha det, så finns det ändå ett antal att välja på. BIbland järnekarna, mahonia, buskroslingar och lagerhäggar finns sorter som håller sig låga utan allt för mycket klippande. Klätterbenvedarna är dekorativa låga vintergröna buskar som ger mycket färg. Ljungen med sin blomning ger både prydnad och nytta för våra bin.

Till sist har vi de som ibland kan vara vintergröna, så som vissa oxbär, liguster, ibland hypericum, och en hel en del trysorter.

Vill ni förgylla den offentliga miljön med vintergröna buskar och växter? Då kan ni köpa vintergröna växter online hos oss!