Kontraktsodling

Kontraktsodling | Hallbergs Plantskola

Tycker du att det är svårt att få tag på de växter som du behöver?


Vi har under året odlat växter till ett par specifika projekt och kommer även till nästa år ha några projekt i odling. Vet du med dig att du kommer att få problem att få tag på de växter du lämnat pris på, så hör av dig.

Vi behöver ha beställningen senast den 1/4 april för leverans sommaren/hösten 2021 på träd och buskar och den 1/5 på perenner och gräs.