Om oss

En av Sveriges största plantskolor med en krukodling på 7 hektar

VÅRA VÄRDERINGAR

Vad vi tror på

Team work

Vi har ett bra samarbete med enkel kommunikation. Vi behandlar varandra med respekt. Vi har tålamod. Vi tar ansvar för vårt arbete. Ledarskapet är bra och vi följer uppsatta regler. Det är viktigt med ”roligt på jobbet” både för samarbetet och för resultaten.

Kunskap

Vi ska planera och organisera arbetet så att vi arbetar så smart som möjligt med god framförhållning. Vi har god kunskap om hortikultur och arbetar hela tiden med att bygga på den. Vi har god kunskap om och följer de lagar och regler som finns. För att undvika onödigt stillastående så arbetar vi med förebyggande underhåll

Utveckling

För att kunna utveckla verksamheten investerar vi i tid, människor och utrustning. Det är viktigt att vara nyfiken och öppen för nya idéer. Genom att tänka framåt( ligga steget före), förnya och våga vara innovativa utvecklar vi verksamheten utifrån kundernas efterfrågan. Det är viktigt att ha tålamod när nya metoder testas.

Kundfokus

Vi ska ha nöjda kunder. Vi har hög leveranssäkerhet och håller rätt kvalitet, kombinerat med snabba svar så får kunden en helhetslösning. Kund hos oss blir man för att man söker en leverantör starka värderingar och kompetens.

VILKA VI ÄR

Ta reda på mer om oss

Vår krukodling är en av de större i Sverige. Till odlingen förfogar vi tre kallväxthus på tillsammans 2775 m2, kyllager samt två lagerhallar för expedition och krukning. Vi odlar framför allt prydnadsbuskar, solitärer, barrväxter, häckplantor, bärbuskar och klängväxter i kruka.

7 ha

Vi har en egen odling på 7 ha krukodling.

60 år

Vår plantskola grundades på 60-talet och är idag en av Sveriges större plantskolor.

250,000

Vår plantskola en trygg leverantör av 250 000 växter årligen.

HISTORIK

60 år av arv

På Västgötaslätten,där slätten skiftar till skogs- och myrlandskap, ligger Hallbergs Plantskola.

Grunden lades

Ove Hallberg bestämde sig 1962 för att han skulle driva en plantskola och det gjorde han fram till 1993, då verksamheten togs över av två av hans anställda.

KVALITÉ

Vad vi bryr oss om

Vår starkaste övertygelse och målsättning är att under inga omständigheter tumma på kvalitén. Den vill vi ha som ett adelsmärke. Ett led i detta är att välja växtmaterial som är friskt och väl avpassat för svenska förhållanden. Här spelar E-plantorna en stor roll, vilka kommer med närmare beskrivning lite länge fram.
Man beskriver kvalité med fyra byggstenar, alla lika viktiga:

Fysiologisk

Växtens kondition. Här är det odlingsteknik, hantering, lagring som spelar betydande roll, att växten inte utsatts för torka, långa transporter vid fel tid, frost och tidigare angrepp av växtskadegörare.

Genetisk

Växtens art och sortäkthet. Detta innehåller de faktorer som ger ett bestående odlingsvärde, en härdighet som utlovad för den enligt namnet beställda växten.

Morfologisk

Morfologi betyder formlära. Växtens rätta form. Rätt höjd, antal omplanteringar, antal grenar, välutvecklat rotsytem. Dessa kriterier anges i Kvalitetsregel för plantskoleväxter. Utgiven av GRO:s plantskolesektion.

Sundhet

Växterna har inga skadegörare eller sjukdomar. Dessa faktorer påverkar växtens möjligheter till etablering, överlevnad och tillväxt.

Dessa fyra kvalitets termer är för oss väldigt viktiga. Vi arbetar löpande med vår odlingsteknik för att inte utsätta växterna för stress, eller annan påverkan som skulle innebära att vi inte kan uppfylla dessa fyra. Våra inköp går genom ett fåtal företag som också lägger yttersta vikt vid att uppfylla våra krav. Fungerar inte våra insatser så tar vi helt enkelt bort växten ur sortimentet, samt löpande också informerar våra kunder om våra erfarenheter.

CERTIFIERING OCH PLATTFORMAR

Våra certifieringar

Miljö och IP

Arbete inom miljömässig hållbarhet och till riktiga arbetsvillkor

Miljömässig hållbarhet för Hallbergs Plantskola AB innebär att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan samt optimera resursutnyttjandet.

Få reda på mer

Växtforum

Sustainability and to real working conditions Work in environmental

Det här är de svenska odlingsplantskolornas webbplats. Här presenterar vi vår livskraftiga och mångfacetterade bransch. Vi ger dig också uppdaterad och vederhäftig information om de växter vi odlar: träd, buskar, klätterväxter och perenner.

Få reda på mer

E-plantor

Virusfria fruktträd och bärväxter

Varumärket ’E-planta’ är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria fruktträd och bärväxter(=certifierade) säljs under denna beteckning.

Få reda på mer

KONTRAKTSODLING

Vi finns här för dig

Tycker du att det är svårt att få tag på de växter som du behöver?

Vi har under året odlat växter till ett par specifika projekt och kommer även till nästa år ha några projekt i odling. Vet du med dig att du kommer att få problem att få tag på de växter du lämnat pris på, så hör av dig.

Beställningsdatum för leverans sommaren/hösten 2023
Träd och buskar: Beställ senast den 1/4
Perenner och gräs: Beställ senast 1/5