Klängväxter

Skapa gröna väggar.

ÖVERSIKT

Klängväxter

Klängväxter används till mycket mer än att klänga i spaljéer. Klättrande i träd, väggdekorationer, marktäckare och mycket annat, bara fantasin sätter gränser för vad man kan använda dem till.

Klängväxter kan användas för att dölja en tråkig fasad, eller för att skapa ett insynsskydd eller en skön skuggad plats.

Plantering och skötsel

Så tar du hand om klängväxter

Plantering

De flesta klängväxter planteras på samma djup som de växt tidigare med rotklumpens övre yta i samma höjd som markytan eller något djupare. Storblommig klematis övervintrar bättre om de planteras 10 – 20 cm djupare än de tidigare varit planterade.

Skötsel

De flesta kläng- och klätterväxter vill ha en lucker, mullrik och fukthållande jord med ett jorddjup på minst 40–50 cm. Eventuella krav anges vid den enskilda växten. Förbättra sandig eller lerig jord med en tredjedel kompost, barkmull, planteringsjord eller gödslad torv. Öppna och lufta alltid jordsäckarna före användning. Torv fuktas väl innan den blandas med övrig jord.

Beskärning

Många klängväxter behöver endast beskäras om de börjar ta för stor plats. Man gallrar och klipper efter behov på våren. Några släkten bör man ta på sommaren så som akebia, kameleontbuske, klätter- och skenhortensia samt pipranka beskärs under juli, augusti, september (JAS). Rostvin och Vitis beskärs i november och december eller under JAS. Blommar klematisen på årsskotten eller på gammal ved? Detta är avgörande för vilket förhållningsätt som skall användas. Klematis som blommar på årsskotten klipps i regel hårdare än de som blommar på gammal ved.

CATEGORIES

Vårt sortiment av klängväxter

Välj bland pipranka, klematis, murgröna, kaprifol, humle och vildvin

Aristolochia manshuriensis E

Växtsätt:

Mycket kraftigväxande klätterväxt.

Utseende:

Smala gula pipformade blommor. Stora hjärtformade blad. Äldre grenar får grå korklister

Storlek:

Höjd: 4-6 m.

Bli kund

Actinidia kolomikta

Växtsätt:

Klängande

Utseende:

Doftande vita blommor i juni-juli. Plantan får rosa-vita bladspetsar.

Storlek:

Höjd 2-4 m

Bli kund

Humulus lupulus

Växtsätt:

Slingrande. Snabbväxande. Ettåriga skott, beskäres ned helt till backen varje år. Sol-skugga. Näringsrik jord. Zon: 1-6

Utseende:

Kottlika blommor. Blomställningen används vid framställning av öl. Sträva och flikiga blad.

Storlek:

Höjd 5-6 m.

Bli kund

Clematis vitalba Paul Farges

Växtsätt:

Kraftigväxande. Sol- halvskugga. Anspråkslös. Vid spaljéer, plank, murar och stora träd. Beskäres vid behov ca: 50 cm ovan mark tidigt på våren. En kanonsort som man bör välja istället för vanlig Clematis vitalba. En klematis sort man inte kan misslyckas med. Zon: 1-4

Utseende:

Små vita 2,5-4 cm stora svagt doftande blommor i klasar i juli-sept. Mycket rikblommande. Får fina silvriga fröställningar.

Storlek:

Höjd 5-7 m.

Bli kund

Clematis (Atragene-Gr) Albina Plena E

Växtsätt:

Klängande, starkväxande. Sol-halvskugga. Spaljéer, plank, vid träd, även marktäckare. En mycket bra sort. Zon: 1-5

Utseende:

Öppet vita fyllda klockor. Remonterande från tidig vår till september.

Storlek:

Höjd 3-4 m.

Bli kund

Hydrangea anomala ssp. Petiolaris

Växtsätt:

Klättrar med luftrötter. 'Suger' sig fast mot underlaget. Även bra som marktäckare. Sol-skugga. Näringsrik jord. Zon: 1-4

Utseende:

Vita blommor med flata blomställningar i juni-juli. Friskt bladverk.

Storlek:

Höjd 4-7 m.

Bli kund

Vill du se mer av kategorin klängväxter?

För att komma åt våra fullständiga underkategorier och detaljerad information behöver du inloggningsinformation. Bli vår kund idag eller kontakta oss.

SORTIMENT

Se vårt övriga sortiment

Se vårt utbud av perenner, prydnadsbuskar, iögonfallande solitärer och ståtliga alléträd.